www.sciencetech.gr
  Επιλεγμένος τομέας: sciencetech.gr      
enselect
select
   » Αρχική » Όργανα - Εξοπλισμός » ΑΣΚΗΣΗ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ » Συστήματα ανάλυσης αναπνευστικών αερίων »
Κατηγορίες
Νέα προϊόντα Περισσότερα
Καρδιοσυχνόμετρο POLAR πολυαθλημάτων Vantage V HR
Καρδιοσυχνόμετρο POLAR πολυαθλημάτων Vantage V HR
Αναζήτηση
 

Χρησιμοποιήστε λέξεις κλειδιά για την αναζήτηση.


Λογισμικό Ανάλυσης αερίων TurboFit 5

Χαρακτηριστικά

 

Αυτόματη βαθμονόμηση σε μερικά δευτερόλεπτα: Ο μόνιμα βαθμονομημένος αισθητήρας του στροβίλου ροής αποκλείει επαναλαμβανόμενες και κουραστικές κινήσεις με την σύριγγα βαθμονόμησης.

 

Κανένα χαμένο δεδομένο: Τα δεδομένα αποθηκεύονται κατά τη διάρκεια της μέτρησης έτσι ώστε σε περίπτωση διακοπής ρεύματος ή σβέσης του υπολογιστή να μην χάνονται.

 

Έξι προ-διαμορφωμένες οθόνες:Κάντε κλικ κατά τη διάρκεια της μέτρησης για να επιλέξετε την οθόνη για VO2max, Submax VO2, ή REE. Είναι ήδη προ-εγκατεστημένες στο λογισμικό!

 

Δυνατότητα εκτεταμένων γραφικών παραστάσεων: προβάλλετε μέχρι 8 μεταβλητές σε ένα παράθυρο, επιλέξτε χρώμα, πάχος γραμμών, μορφή συμβόλων και γέμισμα για κάθε μεταβλητή. Αυτό σας επιτρέπει να ξεχωρίσετε τη σημαντικότερη μεταβλητή

 

Μεταβλητές αερισμού: μέγιστη ροή, FEV1, FVC. Μεγάλης διάρκειας καταγραφή ροής και όγκου βάσει του χρόνου

 

Αναπνεόμενος όγκος και κατά λεπτό αερισμός εισπνεόμενος και εκπνεόμενος σε atps, btps και stpd. Δείτε τη θερμοκρασία, την υγρασία και τα αποτελέσματα βαρομετρικά πίεσης

 

Συνολικός εισπνεόμενος και εκπνεόμενος όγκος για τη μέτρηση των συνολικών όγκων σάκων Ντάγκλας

 

Σπείρες ροής - όγκου και γραφικές παραστάσεις ροής-χρόνου και όγκου-χρόνου: συγκρίνετε την pre-test σπείρα με την in-test σπείρα για τον προσδιορισμό του αναπνευστικού περιορισμού

 

Αντιγραφή και επικόλληση: Αποθηκεύστε οποιαδήποτε γραφική παράσταση με λογιστικό φύλλο (spreadsheet) στην περιοχή αποκομμάτων και συγκολλήστε στο έγγραφο ή τη δημοσίευσή σας

 

Συμβατότητα με Microsoft Access. Εξαγωγή σε Excel και εισαγωγή σε Excel

 

Προαιρετική δυνατότητα εισαγωγής καρδιακής συχνότητας από ECG, ρολόι Polar, SAO2 ή από επιλεγμένες συσκευές άσκησης

 

Λειτουργία αυτόματης βαθμονόμησης για γρήγορη και μικρή πιθανότητα σφάλματος, βαθμονόμηση

 

Προβλεπόμενες τιμές που εμφανίζονται επί της οθόνης κατά τη διάρκεια της δοκιμής και σε εκτύπωση

 

Πρωτόκολλο άσκησης στο δαπεδοεργόμετρο με κεκλιμένη ράμπα, μετατρέπει το βάρος του δοκιμαζόμενου , την ταχύτητα του δαπεδοεργόμετρου και την ανύψωση σε watts

 

 

Λογισμικός έλεγχος των συσκευών άσκησης: αυτόματα ελέγξτε τα εργόμετρα και δαπεδοεργόμετρα

 

Η νέα έκθεση ανάλυσης ικανότητας περιλαμβάνει τις γραφικές παραστάσεις ράβδων πραγματικής VO2 εναντίον προβλεπόμενης, καρδιακή συχνότητα και αποθέματα αναπνοής. Εξατομικευμένο εύρος καρδιακής συχνότητας άσκησης βασισμένο στο γαλακτικό κατώφλι και συνιστούμενη απώλεια βάρους. Επεξήγηση της δοκιμής και των αποτελεσμάτων για παράδοση στον δοκιμαζόμενο

 

Παρουσίαση ράβδων σας επιτρέπει να επιλέξετε τις 5 μεταβλητές που θα παρουσιάζονται σε μεγάλο μέγεθος κατά τη διάρκεια της δοκιμής. Τα στοιχεία που υπολογίζονται κατά μέσο όρο για τη παρουσίαση ράβδων μπορούν να καθορισθούν διαφορετικά από άλλα στοιχεία. Παράδειγμα: θα θέλατε να δείτε τα στοιχεία σας κατά μέσο όρο κάθε 15 δευτερόλεπτα, αλλά η παρουσίαση ράβδων μπορεί να τεθεί να εμφανίσει το μέσο όρο 3 αναπνοών

 

Μεγάλη απεικόνιση σας επιτρέπει να επιλέξετε 1 μεταβλητή και να την απεικονίσετε σε μεγάλο μέγεθος χαρακτήρων κατά τη διάρκεια της δοκιμής

 

Ανάλυση τάσης: παράδειγμα, εξετάστε ένα δοκιμαζόμενο αρκετές φορές κατά τη διάρκεια μιας προπονητικής περιόδου και κατόπιν υπολογίστε το γαλακτικό κατώφλι, την VO2peak ή οτιδήποτε άλλο στην μονάδα του χρόνου

 

Αντιπαραβολή δοκιμασιών: επιλέξτε δοκιμασίες από τους ίδιους ή διαφορετικούς δοκιμαζόμενους και αντιπαραβάλλετέ τους γραφικά

 

Διδάξτε πώς οι περιβαλλοντικές συνθήκες επηρεάζουν το Ο2: η ειδική αμφίδρομη παρουσίαση σας επιτρέπει να διαφοροποιήσετε τη θερμοκρασία, την υγρασία και τη βαρομετρική πίεση και να δείτε την προκύπτουσα ακριβή συγκέντρωση Ο2

 

Όλα τα στοιχεία υπολογίζονται κατά μέσο όρο (αναπνοή-με-αναπνοή) ή στα καθορισμένα χρονικά διαστήματα διαστήματα. Παράδειγμα: παρουσιάστε έναν μέσο όρο των 30-δευτερολέπτων σε περιόδους των 10 δευτερόλεπτων

 

Αυτόματος προσδιορισμός γαλακτικού κατωφλιού: το λογισμικό εντοπίζει το κατώφλι με τη μέθοδο V-slope, την οποία αν επιθυμείτε μπορείτε να αναστείλετε

 

TurboFit 5 για τα Windows XP, VISTA & Win 7: το 32μπιτο λογισμικό

 

Συμπεριλαμβάνονται τα περισσότερα κοινά πρωτόκολλα επιβάρυνσης: μπορείτε να προσθέσετε μόνοι σας έναν απεριόριστο αριθμό πρωτοκόλλων

 

Αδημοσίευτη έρευνα του UCLA: VEsum, VO2sum, VCO2sum και HRsum. Τέσσερις νέες μεταβλητές που προσθέτουν τον συνολικό αερισμό, κ.λπ. για κάθε αναπνοή. Αποτελεί ένα καλύτερο τρόπο για τον να καθορισμό του αναερόβιου κατωφλιού

 

Πίεση αίματος, καρδιακή συχνότητα, γαλακτικό οξύ, κλίμακα αξιολόγησης κόπωσης RPE (Rate Perceived Exertion) μπορούν να εισαχθούν χειροκίνητα

 

Συμβατό με λειτουργία Touch-screen: Χωρίς κέρσορες, με μεγάλα εικονίδια που κάνουν εύχρηστη την οθόνη αφής TurboFit.

 

Μετρήσεις REE: Ένα σημαντικό εργαλείο για την απώλεια βάρους και τον έλεγχο της διατροφής

 

Αναφορά δαπάνης ενέργειας (REE) στην ηρεμία: προβλεπόμενη και μετρημένη REE. Διάσπαση CHO και λιπιδίων σε kcal/ημέρα, γραμμάρια/ ημέρα. Επεξηγηματική εκτύπωση της δοκιμασίας και των αποτελεσμάτων για παράδοση στον δοκιμαζόμενο

 

Αυτόματη χρονική ρύθμιση καθυστέρησης: αντισταθμίζει τις χρονικές διακυμάνσεις καθυστέρησης σε σχέση με τον αερισμό

 

Χαρακτηριστικά γνωρίσματα ανίχνευσης λαθών: Παρουσίαση σημάτων παλμογράφου σας επιτρέπει να ποικίλετε το φίλτρο και να παρακολουθείτε το προκύπτον σήμα, εκτενείς αλγόριθμοι ανίχνευσης βλαβών

 

Αναφορές: Προ-διαμορφώστε μέχρι 6 προσαρμοσμένες ομάδες εκθέσεων. Παράδειγμα: Οι εκθέσεις για τη δοκιμασία VO2peak, την παιδιατρική δοκιμασία και δαπάνη ενέργειας (REE) στην ηρεμία μπορούν να διαμορφωθούν για την εκτύπωση γραφικών παραστάσεων λογιστικών φύλλων (spreadsheet) και συνοπτικών εκθέσεων

 

Προεπισκόπηση εκτύπωσης: Δείτε την προεπισκόπηση εκτύπωσης που σας επιτρέπει προσαρμογές της τελευταίας στιγμής

 

Λειτουργία υπολογιστή: Υπολογίστε ελάχιστη, ανώτατη, μέση, χρονική διαφορά, τυπική απόκλιση οποιασδήποτε μεταβλητής κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε χρονικής περιόδου

 

Εξωτερικές συσκευές ελέγχου: Δαπεδοεργόμετρα, εργόμετρα, σωληνοειδείς βαλβίδες, κ.τ.λ

 

Διαμόρφωση δεδομένων: Εισάγετε μετά το τέλος της άσκησης δεδομένα καρδιακής συχνότητας, πίεσης αίματος, μεταβολικού ρυθμού ηρεμίας και άλλα.

ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΤURBOFIT

 Για όλα τα συστήματα Vista

Το λογισμικό "TurboFit" διαθέτει λειτουργία δημιουργίας αναφορών που σας επιτρέπει να εκτυπώσετε κάθε μία σελίδα, πίνακα, γραφική παράσταση ή περίληψη αναφοράς ή να ορίσετε 6 ομάδες αναφορών. Κάθε ομάδα αναφοράς μπορεί να αποτελείται από έναν αριθμό ξεχωριστών σελίδων. Αφού ορίσετε την ομάδα αναφοράς, με ένα απλό κλικ μπορείτε να την εκτυπώσετε.

 

Παραδείγματα:

Δείγμα εκτύπωσης για Ινστιτούτο Αδυνατίσματος ή Γυμναστήριο

Ένα Αδυνατίσματος ή Γυμναστήριο μπορεί να επιθυμεί να εκτυπώσει τις ακόλουθες 5 σελίδες. Εσείς όμως μπορείτε να αλλάξετε τις επιλεγμένες παραμέτρους, την κλίμακα της γραφικής παράστασης, τα χρώματα ή οτιδήποτε επιθυμείτε να διαμορφώσετε:

 

Κάντε κλικ εδώ για να ανοίξετε το αρχείο Athlete Report.PDF που περιέχει δείγμα αναφοράς αθλητή.

 

Δείγμα εκτύπωσης προπονητικού προγράμματος βάσει του επιπέδου φυσικής κατάστασης που προσδιορίστηκα από τεστ VO2 max και την καρδιακή συχνότητα στο αναερόβιο κατώφλι (AT/LT)

Κάντε κλικ εδώ για να ανοίξετε το αρχείο Training Schedule.PDF που περιέχει δείγμα αναφοράς.

 

Δείγμα εκτύπωσης για αναφορά Ενεργειακής Δαπάνης Ηρεμίας

Πρόσφατα, υπάρχει αυξημένο ενδιαφέρον στην μέτρηση της Ενεργειακής Δαπάνης Ηρεμίας (REE) σε σχέση με τον έλεγχο της απώλειας βάρους λόγω της ύπαρξης νέων φαρμάκων που αυξάνουν τον ρυθμό μεταβολισμού.

Μετά από ένα τεστ μέτρησης της Ενεργειακής Δαπάνης Ηρεμίας (REE, RMR) θα θέλατε να εκτυπώσετε τις ακόλουθες 4 σελίδες:

Κάντε κλικ εδώ για να ανοίξετε το αρχείο REE.PDF που περιέχει δείγμα αναφοράς.


Ειδοποιήσεις Περισσότερα
ΕιδοποιήσειςΣας ενδιαφέρει το Λογισμικό Ανάλυσης αερίων TurboFit 5;

Προσθέστε το στη Wishlist σας και θα ενημερώνεστε άμεσα σε μελλοντικές προσφορές από το δίκτυο των καταστημάτων μας.

Δείτε τη Wishlist σας εδώ

Λογισμικό Ανάλυσης αερίων TurboFit 5
Επιλέξτε για μεγέθυνση
Λογισμικό Ανάλυσης αερίων TurboFit 5
Επιλέξτε για μεγέθυνση
science